PROLOGO

Sunday, January 10, 2010

Ang pagsusulat ang una kong pag-ibig. Panandaliaang nilimot kapalit ng ilaw at palakpakan sa tanghalan. Ngayon, muling babalikan ang bagay na unang nagpatibok sa aking puso. Muling paluluhain ang bolpen at pilit na ipadarama sa papel na siya ay mahalaga. Sabi nga nila, “FIRST LOVE NEVER DIES!”.

0 Criticism: